Praktisk information - At bo på Mellerup Skolehjem

Både som barn/ ung og som forældre er det en stor omvæltning i tilværelsen at flytte på Mellerup Skolehjem. Herunder kan der læses om nogle af de emner, som er betydningsfulde for nye beboere og deres forældre.

Hjemrejseweekender

De fleste børn/ unge, som bor på Mellerup Skolehjem, rejser hjem til deres forældre hver anden weekend. Der kan laves individuelle aftaler for hjemrejse. De andre weekender tilbringes på skolehjemmet, hvor der laves forskellige aktiviteter, alt efter årstid og interesser.

Kontakt til hjemmet

De fleste børn/ unge har i dag egne mobiltelefoner og computer på værelset og kan således kontakte deres forældre, når de ønsker dette. I nogle tilfælde laves der individuelle aftaler om faste ringedage. Den koordinerende pædagog vil være i telefonisk kontakt til familien cirka en gang om ugen, eller efter individuelt skøn, behov og aftaler.

Fælles forældremøde

Der afholdes årligt et forældremøde i forbindelse med sidste skoledag inden sommerferien. Samme dag afholdes et stort fællesarrangement for hele Mellerup Skolehjems elever, børn, unge og pårørende.

Forældreråd

Forældrerådet er repræsenteret med 2 forældre fra hver afdeling. Der afholdes 3 årlige møder.

Arrangementer sammen med pårørende

Der afholdes to årlige fælles arrangementer, en sommerfest og et julearrangement, hvor forældre og/ eller pårørende inviteres med.

Udflugter og turer

Eleverne tilbydes en sommertur af ca. 5 dages varighed og evt. en vinterferie. Herudover kan der planlægges andre ture rettet mod specifikke interesser - eksempelvis: fodbold, fiskeri, ridning eller motocross, alt afhængig af tilslutning og interesse.

Elevsamtaler

For at sikre af elevernes medbestemmelse, at deres behov og meninger bliver hørt, er der ugentlige elevsamtaler mellem elev og kontaktperson. Her tales der blandt andet om hvad det er eleven skal lære under opholdet? Hvordan eleven trives? Om der er noget der er svært? Elevens ønsker af forskellig karakter? I forbindelse med disse samtaler gennemgås elevens individuelle plan.

Elevmøder

Afholdes hver uge eller hver 14. dag. Formål er demokratisk dannelse og deltagelse i demokratiske processer. Der laves referat af elevmøderne. Elever der ønsker det kan modtage referat via mail. Referatet er tilgængeligt på afdelingerne.

Lommepenge

Eleverne vil typisk få udbetalt lommepenge hver fredag. Beløbet er aldersbestemt. Mulighed for opsparing tilbydes.

Tøjpenge

Eleverne optjener tøjpenge med et fast ugentligt beløb. Beløbet er aldersbestemt. Indkøb af tøj aftales individuelt, enten ved personalet hjælp eller forældres.

Tilbud

På Mellerup Skolehjem har vi mange spændende tilbud bl.a. Ridning-Motocross-Lystfiskeri og Sejllads i Kano/Havkajak, vi har en multibane med mulighed for at skate, spille fodbold, basket eller hockey. Vi har en gymnastiksal med mange forskellige aktivitetsmuligheder. Vi har bålsteder og trampoliner forskellige steder rundt på området. Vi tager til Norge på en fælles skitur hver år. Om sommeren tager hver afdeling på en tur.