Målgruppe

Hovedparten af vores børn og unge har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis angst, seksuelt krænkede, hjerneskade, AFS, ADHD eller OCD.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år præget af store sociale og følelsesmæssige udfordringer. Enkelte elever er af individuelle årsager ældre. Deres erfaringer, når de kommer til Mellerup Skolehjem, er ofte en skolegang præget af massive vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge og mange har desuden store indlæringsproblemer.

På Mellerup Skolehjem tilpasser vi rammerne i forhold til hver enkelte opgave. Vi har stor erfaring i arbejdet med børn og unge, som har specifikke og meget gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Størstedelen af eleverne benytter vores interne skole, øvrige ældre elever tilbydes praktikpladser, ekstern STU forløb i samarbejde med UU-vejledere eller eventuelt, anden ekstern undervisning.