Målgruppe

Hovedparten af vores børn og unge har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis angst, seksuelt krænkede, hjerneskade, AFS, ADHD eller OCD.

Størstedelen af børnene/ de unge benytter vores interne skole. Enkelte går i lokale skoler eller specialklasser. Der er endvidere eksterne elever tilknyttet skoletilbuddet. Unge tilbydes eksterne ungdomsuddannelser som STU eller Produktionsskolen, eller de tilbydes praktikpladser i samarbejde med UU-vejledere.