Målgruppe

Hovedparten af vores børn og unge har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis angst, seksuelt krænkede, hjerneskade, AFS, ADHD eller OCD.

Størstedelen af eleverne benytter vores interne skole, øvrige ældre elever tilbydes praktikpladser, ekstern STU forløb i samarbejde med UU-vejledere eller eventuelt, anden ekstern undervisning.