Tilfredshedsundersøgelse

Ny forældre-/ pårørendeundersøgelse udarbejdes ultimo 2017.