Tilfredshedsundersøgelse

Danske Regioner besluttede i foråret 2012 at gennemføre en undersøgelse blandt pårørende til beboere på sociale botilbud.

Undersøgelsen gennemførtes som en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle forældre blev bedt om at udfylde et spørgeskema. Formålet med undersøgelsen var,

  • at få viden om forældrenes oplevelser og vurdering
  • afdække, hvor der er behov for forbedringer
  • medvirke til kvalitetssikring samt løbende udvikling og forbedringer af tilbuddene.

Herunder kan du se resultatet af undersøgelsen.