RUK

Den danske kvalitetsmodel

RUK, Randers' Udviklingsmodel for Kvalitetsarbejde.

Mellerup Skolehjem arbejder i henholdt til de standarder der er i den danske kvalitetsmodel for det sociale område. Vi har udarbejdet lokale tilføjelser i overensstemmelse med modellen. Der er foregået en implementeringsfase, hvor medarbejderen gennem undervisning og auditforløb er blevet gjort bekendt med standardernes anvendelsesområder og betydning i det daglige arbejde.

Kvalitetssikring sker gennem de interne auditforløb samt eksterne evalueringer af opfyldelseskriterierne.

De 9 standarder er
Kommunikation
Brugerinddragelse
Arbejdsmiljø
Ledelse
Kompetenceudvikling
Magtanvendelse
UTH
Medicinhåndtering
Individuelle planer