Resultatdokumentation

Resultatdokumentation er en metode til at dokumentere effekten af indsatsen, der sættes i værk for vores elever.

Dokumentationen skal sikre, at eleven modtager det bedst mulige tilbud til understøttelse af dets udvikling. Samtidig kan vi med resultatdokumentationen følge op på indsatsen og se, om effekten er som forventet. Der sker en måling en gang årligt.

Der måles på følgende områder:

  • Sundhedsforhold
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Familieforhold
  • Kriminalitet
  • Deltagelse i aktiviteter
  • Relationer
  • Økonomi