Om vores kvalitet

Mellerup Skolehjem arbejder kontinuerligt med at udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Derfor har vi fokus på kompetenceudvikling. 

Vi afholder intern uddannelse, temadage og fælles undervisning af personalet i relation til de behandlingsopgaver vi skal løse. 

Fælles niveau

I årene 2010 og 2011 blev der afholdt internt kursus i KRAP, (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) for hele personalegruppen. Dette for at sikre en ensartet og tidssvarende pædagogisk tilgang til behandlingsarbejdet.

I årene 2014-2015 var alle faste medarbejdere på Neuropædagogisk og -psykologisk uddannelse.

I årene 2014-2015 har flere medarbejdere været på kursus i Teacch.

I årene 2014-2017 har alle ledere deltaget i moduler på DOL, Diplom i Offentlig Ledelse.

Gruppe og individ niveau

Vi benytter supervision til personalet, både i forhold til enkelte behandlingssager og ved generelle problemstillinger i børne-/ ungegruppen. Der er også mulighed for individuel supervision til medarbejdere.

Mellerup Skolehjem har altid støttet medarbejder i efteruddannelse. Det har drejet sig om kurser på diplomniveau, folkeuniversitet samt forskellige andre kursustilbud rettet mod vores område. Ligeledes har alle afdelinger uddannede uddannelsesvejledere for pædagogstuderende. Herudover har uuddannede personale bestået merituddannelse til pædagog.