Om vores kvalitet

Mellerup Skolehjem arbejder kontinuerligt med at udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Derfor har vi fokus på kompetenceudvikling. 

Vi afholder intern uddannelse, temadage og fælles undervisning af personalet i relation til de behandlingsopgaver vi skal løse. 

Fælles niveau

I årene 2010 og 2011 blev der afholdt internt kursus i KRAP, (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) for hele personalegruppen. Dette for at sikre en ensartet og tidssvarende pædagogisk tilgang til behandlingsarbejdet.

Gruppe og individ niveau

Vi benytter supervision til personalet, både i forhold til enkelte behandlingssager og ved generelle problemstillinger i elevgruppen. Der er også mulighed for individuel supervision til medarbejdere.

Mellerup Skolehjem har altid støttet medarbejder i efteruddannelse. Det har drejet sig om kurser på diplomniveau, folkeuniversitet samt forskellige andre kursustilbud rettet mod vores område. Herudover har flere uuddannede personaler søgt ind på merituddannelse til pædagog.