KRAP

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

KRAP har som hovedhjørnesten de kognitive behandlingsformer og det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Ud fra en KPAP tankegang tror man ikke på, at man i dag kan nøjes med 1 eller 2 teorier og herudfra forholde sig til hvad som helst. "De store teorier", som kunne forklare hvad som helst, både omkring normaludviklingen, omkring den afvigende udvikling og omkring behandlingsmulighederne, er ikke længere troværdige.

KRAP er inspireret af en række andre vigtige teorier, principper og metoder, som sammen med de kognitive behandlingsformer og det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn udgør et solidt teoretisk og metodisk grundlag for en pædagogisk og social praksis.

Af inspirationskilder kan blandt andet nævnes:

  • Den systemiske teori
  • Den narrative terapi
  • Teorierne om mestring/coping
  • Adfærdspsykologien og -terapien
  • Aaron Antonovsky's ideer om menneskers behov for mening og sammenhæng
  • Appreciative Inquiry/ anerkendende udspørgen
  • Relationspædagogikken - ICDP og Marte Meo
  • Neuropsykologien
  • Martin Seligman's "positive psychology"