Lodshuset og Fiskerhuset

Lodshuset har plads til 9 børn/ unge. Beboerne er mellem 7 og 18 år. Nogle går i den interne skole, andre på STU eller i andre lokale specialklasser. Lodshuset har endvidere tilknyttet en aflastningsafdeling i nabobygningen, Fiskerhuset. Tlf. Lodshuset 89 15 64 50

Rammer

Lodshuset består af et hus med 10 værelser, 1 stor åben stue, 1 køkkenalrum, 4 badeværelser og 1 kontor samt adgang til eget vaskeri og kreativt værksted.  

Lodshuset råder over en bålplads, græsplæne og trampolin. Derudover har vi adgang til fællesarealer som multibane, fodboldbane, motionsrum, gymnastiksal, metal- og træværksted, heste og fiskeri. Mulighederne er mange, og der er plads til at barnet/ den unge kan udfolde sig frit, tilpasset efter interesser og funktionsniveau.

Pædagogisk tilgang

Grundlæggende er den pædagogiske tilgang formet ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og neuropædagogik. Afdækning af de kognitive vanskeligheder, som det enkelte barn/ unge har, er udgangspunktet i den individuelle planlægning af behandlingsindsatsen. I afdækningen af elevens vanskeligheder og ressourcer benyttes blandt andet FKO (Faglig Kvalitets Oplysning) og der arbejdes med SMART-mål.

Observationer af barnet/ den unges udvikling noteres dagligt i dagbogssystemet Bosted/ Sensum. På baggrund af denne videnopsamling og på baggrund af elevsamtaler tilrettelægges og justeres den pædagogiske indsats. Brugerinddragelse er højt prioriteret, alle behandlingsmødeoplæg gennemgås med barnet/ den unge og dennes kommentarer medtages til mødet. Ud fra den enkeltes individuelle udviklingsmål, tilrettelægges hverdagen og fritid i fællesskab med barnet/ den unge.

I Lodshuset arbejder vi med positiv reformulering og spejling i tilgangen til den enkelte og gruppen som helhed. Ved anvendelse af KRAP systematiseres inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på en positiv tilgang. Lodshuset arbejder bevidst med balancen mellem ressourcer og krav. Dette for at se bag om historik, ressourcer og begrænsninger.

Hvert barn/ ung har en eller flere koordinerende pædagoger tilknyttet. Disse har ansvaret for kontakten til familien, sagsbehandler og anden offentlig myndighed. Den koordinerende pædagog udarbejder oplæg til behandlingsplansmøder og fungerer som tovholder på alle forhold, der har med barnet/ den unge at gøre.

Struktur

Lodshuset er kendetegnet ved en høj grad af struktur, faste rammer og forudsigelighed i det daglige tilbud. Der benyttes individuelle piktogramskemaer i dagligdagen. Strukturen består bl.a. af faste spiserutiner, sengetider, morgenrutiner, personlig hygiejne, ungesamtaler, elevmøder hver 14. dag og daglige aktiviteter.

Alle har fastlagt botræning, hvilket bl.a. indebærer borddækning, madlavning, oprydning og opvask, samt værelsesrengøring og tøjvask.

Sociale kompetencer

Almindelig etik og høflighed lægges der stor vægt på, således at barnet/ den unge tilegner sig almindelige dagligdags sociale kompetencer og kan indgå i sociale sammenhænge. Medarbejderne gør meget ud af, at alle kan være deltagere i det offentlige rum, uden at skabe negativ opmærksomhed omkring sig selv. En del af træningen foregår på afdelingen i det daglige samt på elevmøderne.

Forældresamarbejde

Der er i høj grad fokus på forældresamarbejdet. Vi vægter hjemmebesøg og har fokus på ressourcer i familien. Det er af stor betydning for vores beboere, at de oplever god kommunikation imellem afdeling og hjemmet. Kontaktpædagogen er i ugentlig kontakt med familien. Således holdes forældrene orienteret om dagligdagen på Mellerup Skolehjem med mulighed for at følge op, koordinere indsat og opfølgning på deres barns udvikling. Forældrene har mulighed for at stå for tøjindkøb, frisørbesøg og lign. samt deltagelse ved læge- og tandlægebesøg efter aftale. Der afholdes, i løbet af året, adskillige arrangementer hvor forældrene, søskende og familie kan deltage samt to årlige behandling/ statusmøder sammen med den kommunale sagsbehandler. Forældre er velkomne på afdelingen efter aftale.

Der er som udgangspunkt hjemrejse hver 2. weekend samt i skoleferien efter aftale. Dette kan aftales individuelt. Afdelingen er åbent året rundt, 364 dage om året.

Aktiviteter/ fritid

I løbet af ugen er der fastlagte aktiviteter, målrettet individets behov og ønsker. Der er for eksempel mulighed for ridning, kreativt værksted, idræt, motocross og lignende. I nærsamfundet er der mulighed for eksempel at deltage i idrætsforeninger, ungdomsklub og -skole, lystfiskeri, bankospil med mere ligesom vi har fokus på deltagelse i kulturelle arrangementer. Lodshuset har deltaget i aktiviteter arrangeret af ”Børnehjælpsdagen” for at få fokus på motion og sund kost. Dette er et udviklingspunkt for anbragte børn og unge. I forlængelse af dette har vi særligt fokus på motorisk træning i motionsrummet samt udendørs cykling. Nogle er i gang med at træne sig op til Fjordløbet sammen med noget af personalet. Børnehjælpsdagen har mange andre tilbud, som vi benytter os af.

Vi har en fast ugentlig udendørs aktivitet, hvor hele afdelingen laver mad over bål året rundt.

Traditioner

Vi har faste traditioner, så som mulighed for en skitur hver 2. år, sommertur, ridelejr, fisketur, julemik, juletur med julefrokost, høstfest og andre. Sommerturene har de sidste år gået til Tyskland i Heideberg Park og i Lalandia. Andre ture har været i en spejderhytte eller i campinghytte.                                                                                                                     

Når der er fødselsdag skal dette naturligvis også fejres, og der tages hensyn til individuelle ønsker.

Elevsamtaler

Børnene/ de unge har ugentlige individuelle samtaler med deres koordinerende pædagog. Opstår der behov for yderligere samtale, er der selvfølgelig mulighed for det. Samtalerne er med til at skabe en tæt relation, således den enkelte oplever tryghed og nærhed fra de voksne som de omgives af i hverdagen. Indholdet i samtalerne kan være de opsatte mål i den individuelle plan og fast dagsorden, andre kan være med aktuelle situationer. Fokus er at barnet/ den unge inddrages i egen udvikling og planlægning heraf.

Aflastningen

Aflastningen er placeret i Fiskerhuset og 5 værelser, 2 badeværelser, en spise- og opholdsstue og et køkken, samt adgang til vaskeri.

Målgruppen er den samme, som er gældende for Mellerup Skolehjem i det hele taget. Aflastningen specifikt er for børn og unge, som af forskellige årsager har brug for et afbræk fra hverdagen med særlig fokus på omsorg og mindre aktiviteter i nærområdet, og med samme lokale aktivitetstilbud som de fastboende.

Tilbuddet indrettes individuelt ud fra aftaler med den kommunale sagsbehandler.

Strukturen er bygget op omkring en fast rytme omkring måltider, hygiejne, sengetider og lign. ligesom i Lodshuset.