Skovhuset (tidligere afd. Gården)

I Skovhuset er der plads til 11 elever – pt. bor der 9 elever i alderen 11-19 år, hvoraf de 8 går i den interne skole på Mellerup Skolehjem og 1 på CSV. Derudover kommer der fast to drenge i aflastning fire døgn om ugen. I Skovhuset bor der elever med vidt forskellige behov i det samme miljø, hvilket kræver høj faglighed og ekspertise.

Rammer

Skovhusets fysiske rammer gør det muligt, at opdele eleverne i tre mindre enheder med hver sit opholdsrum med spiseplads, fjernsyn og diverse spilleenheder. Denne deling gør det muligt at arbejde specifikt med elevernes udfordringer - f.eks. indenfor ASF og botræning med de ældre elever.

Skovhuset råder over et større udeareal, der bl.a. består af en "Tarzanbane", hvor der er mulighed for forskellige fysiske udfoldelser. Derudover er der trampolin og en boldbane samt en nyopført pizzaovn. Vi har også en stor æblehave, som vi udnytter meget til at lave marmelade og dessert. Skovhuset ligger også tæt på den fælles fodboldbane- og multibane. Potentialerne er mange, ligesom der er plads til og mulighed for, at eleverne kan udfolde sig frit. Dette gør det også muligt at opdele eleverne i mindre grupper - f.eks. tilpasset efter interesser.

Målgruppe og Pædagogisk tilgang

Eleverne i Skovhuset er ikke alderssvarende i deres udvikling, og har alle sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Nogle elever har også diagnoser som f.eks. ADHD og ASF.

I Skovhuset tager vi udgangspunkt i det socialpædagogiske koncept, KRAP, der har de kognitive behandlingsformer og det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn som hovedhjørnesten. I forlængelse deraf arbejder vi også ud fra Howard Gardners mange intelligenser og personalegruppen har desuden specialiseret sig i neuropædagogik. I foråret 2016 skal personalegruppen på uddannelse i TEACCH.

Vi arbejder målrettet og specialiseret, hvor vi anvender forskellige strategier (f.eks. forberedelse, struktur, regler, rammer, rutiner, planlægning), hjælpemidler (f.eks. sociale historier, piktogrammer, time-timer, KAT-kassen, Trin for Trin) og metoder (f.eks. belønningssystemer) tilpasset de enkelte elevers behov og med henblik på deres nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder endvidere med at støtte eleverne i deres almindelige daglige livsførelse samt at være social i kendte og trygge rammer.

En tydelig voksenkontakt er ligeledes betydningsbærende i vores pædagogiske tilgang.

Vi har fokus på kost og sundhed og prioriterer i forlængelse heraf en alsidig og varieret kost med frugt og grønt som supplement.

Aktiviteter/ Fritid

Efter skole deltager eleverne i forskellige fastlagte aktiviteter som f.eks. udeliv (bål og fiskeri), svømning og BMX cykling i skoven. Derudover spiller vi også forskellige brætspil, ligesom vi laver forskellige kreative aktiviteter i vores kreative værksted. Pt. har vi elever, der går til skydning og svømning i nærmiljøet, hvilket er med til at støtte dem i at være social samt udvikle et godt fritidsliv.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet omkring de enkelte elever højt. Vores erfaringer er, at det er af stor betydning, at eleverne oplever en godt kommunikation afdelingen og hjemmet imellem. Vi er ugentligt i kontakt med forældrene, hvor de bliver orienteret om deres barns hverdag, trivsel og udvikling.

På Mellerup Skolehjem har vi to årlige forældrearrangementer i forbindelse med sommer og jul. På disse dage er der fælles aktiviteter og spisning samt en rigtig god stemning børn/ unge, forældre og personale imellem

Børne-/ ungesamtale

Udover forældresamarbejdet vægter vi ligeledes højt at afholde børne-/ ungesamtaler med hver enkelt elev. Indholdet i disse samtaler er individuelt tilrettelagt.

Sidst opdateret
04-10-2016