Lodshuset (tidligere afd. Folden) og Fiskerhuset (Aflastningen)

Lodshuset har pt. 9 elever fast indskrevet, 6 drenge og 3 piger, samt to elever i aflastning. Eleverne er mellem 7 og 18 år. Nogle af eleverne går i den interne skole, andre på STU eller i andre lokale specialklasser. Lodshuset har endvidere tilknyttet en aflastningsafdeling i nabobygningen, Fiskerhuset.

Rammer

Lodshuset består af et hus med 10 værelser, 1 stor åben stue, 1 køkkenalrum, 4 badeværelser og 1 kontor samt adgang til eget vaskeri og kreativt værksted.  

Lodshuset råder over en bålplads, græsplæne og trampolin. Derudover har vi adgang til fællesarealer som multibane, fodboldbane, motionsrum, gymnastiksal, metal- og træværksted, heste og fiskeri. Mulighederne er mange, og der er plads til at eleverne kan udfolde sig frit, tilpasset efter interesser og funktionsniveau.

Målgruppe

Lodshusets målgruppe er en gruppe af unge mennesker med forskellige interesser og vanskeligheder. Det fleste er ikke alderssvarende og har gerne en eller flere diagnoser  som OCD, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, elever med alkoholsyndrom, angst samt unge, som har været udsat for vold og/ eller overgreb.

Pædagogisk tilgang

Grundlæggende er den pædagogiske tilgang formet ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og neuropædagogik. Afdækning af de kognitive vanskeligheder, som den enkelte elev har, er udgangspunktet i den individuelle planlægning af behandlingsindsatsen. I afdækningen af elevens vanskeligheder og ressourcer benyttes blandt andet ICS (Integrated Children System).

Observationer af elevens udvikling noteres dagligt i dagbogssystemet Bosted. På baggrund af denne videnopsamling og på baggrund af elevsamtaler tilrettelægges og justeres den pædagogiske indsats. Brugerinddragelse er højt prioriteret, alle behandlingsmødeoplæg gennemgås med eleven og dennes kommentarer medtages til mødet. Ud fra den enkelte elevs individuelle udviklingsmål, tilrettelægges den unges hverdag og fritid i fællesskab med den unge.

I Lodshuset arbejder vi med positiv reformulering og spejling i tilgangen til den enkelte elev og gruppen som helhed. Ved anvendelse af KRAP systematiseres inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på en positiv tilgang. Lodshuset arbejder bevidst med balancen mellem ressourcer og krav. Dette for at se bag om elevens historik, ressourcer og begrænsninger.

Hver elev har en eller flere koordinerende pædagoger tilknyttet. Disse har ansvaret for kontakten til familien, sagsbehandler og anden offentlig myndighed. Den koordinerende pædagog udarbejder oplæg til behandlingsplansmøder og fungerer som tovholder på alle forhold, der har med eleven at gøre.

Struktur

Lodshuset er kendetegnet ved en høj grad af struktur, faste rammer og forudsigelighed i det daglige tilbud. Der benyttes individuelle piktogramskemaer i dagligdagen. Strukturen består bl.a. af faste spiserutiner, sengetider, morgenrutiner, personlig hygiejne, ungesamtaler, elevmøder hver 14. dag og daglige aktiviteter.

Hver elev har fastlagt botræning, hvilket bl.a. indebærer borddækning, madlavning, oprydning og opvask, samt værelsesrengøring og tøjvask.

Sociale kompetencer

Almindelig etik og høflighed lægges der stor vægt på, således at eleverne tilegner sig almindelige dagligdags sociale kompetencer og kan indgå i sociale sammenhænge. Medarbejderne gør meget ud af, at eleverne kan være deltagere i det offentlige rum, uden at skabe negativ opmærksomhed omkring sig selv. En del af træningen foregår på afdelingen i det daglige samt på elevmøderne.

Forældresamarbejde

Der er i høj grad fokus på forældresamarbejdet. Vi vægter hjemmebesøg og har fokus på ressourcer i familien. Det er af stor betydning for vores elever, at de oplever god kommunikation imellem afdeling og hjemmet. Kontaktpædagogen er i ugentlig kontakt med familien. Således holdes forældrene orienteret om elevens dagligdag på Mellerup Skolehjem med mulighed for at følge op, koordinere indsat og opfølgning på elevens udvikling. Forældrene har mulighed for at stå for tøjindkøb, frisørbesøg og lign. samt deltagelse ved læge- og tandlægebesøg efter aftale. Der afholdes, i løbet af året, adskillige arrangementer hvor forældrene, søskende og familie kan deltage samt to årlige behandling/ statusmøder sammen med den kommunale sagsbehandler. Forældre er velkomne på afdelingen efter aftale.

Der er som udgangspunkt hjemrejse hver 2. weekend samt i skoleferien efter aftale. Dette kan aftales individuelt. Afdelingen er åbent året rundt, 364 dage om året.

Aktiviteter/ fritid

I løbet af ugen er der fastlagte aktiviteter, målrettet hver elevs behov og ønsker. Der er for eksempel mulighed for ridning, kreativt værksted, idræt, motocross og lignende. I nærsamfundet kan eleverne for eksempel deltage i idrætsforeninger, ungdomsklub og -skole, lystfiskeri, bankospil med mere ligesom vi har fokus på deltagelse i kulturelle arrangementer. Lodshuset har deltaget i aktiviteter arrangeret af ”Børnehjælpsdagen” for at få fokus på motion og sund kost. Dette er et udviklingspunkt for anbragte børn og unge. I forlængelse af dette har vi særligt fokus på motorisk træning i motionsrummet samt udendørs cykling. Nogle af eleverne er i gang med at træne sig op til Fjordløbet sammen med noget af personalet. Børnehjælpsdagen har mange andre tilbud, som vi benytter os af.

Vi har en fast ugentlig udendørs aktivitet, hvor hele afdelingen laver mad over bål året rundt.

Traditioner

Vi faste traditioner, så som mulighed for en årlig skitur, sommertur, ridelejr, fisketur, julemik, juletur med julefrokost, høstfest og andre. Sommerturene har de sidste år gået til Tyskland i Heideberg Park og i Lalandia. Andre ture har været i en spejderhytte eller campinghytte.                                                                                                                        

Når eleven har fødselsdag skal dette naturligvis også fejres, og der tages hensyn til individuelle ønsker.

Ungesamtaler

Eleverne har ugentlige individuelle samtaler med deres koordinerende pædagog. Opstår der behov for yderligere samtale, er der selvfølgelig mulighed for det. Samtalerne er med til at skabe en tæt relation, således at eleven oplever tryghed og nærhed fra de voksne som omgiver eleverne i hverdagen. Indholdet i samtalerne kan være de opsatte mål i den individuelle plan og fast dagsorden, andre kan være med aktuelle situationer. Fokus er at eleven inddrages i egen udvikling og planlægning heraf.

Aflastningen

Aflastningen er placeret i Fiskerhuset og 5 værelser, 2 badeværelser, en spise- og opholdsstue og et køkken, samt adgang til vaskeri.

Målgruppen er den samme, som er gældende for Mellerup Skolehjem i det hele taget. Aflastningen specifikt er for børn og unge, som af forskellige årsager har brug for et afbræk fra hverdagen med særlig fokus på omsorg og mindre aktiviteter i nærområdet, og med samme lokale aktivitetstilbud som de fastboende.

Tilbuddet indrettes individuelt ud fra aftaler med den kommunale sagsbehandler.

Strukturen er bygget op omkring en fast rytme omkring måltider, hygiejne, sengetider og lign. ligesom i Lodshuset.                           

 

Sidst opdateret
04-10-2016