Færgehuset

Færgehuset har plads til 7 unge. Nogle unge går i intern skole, lokal specialklasse, andre på STU på CSV, på Produktionsskole eller er i praktik. Færgehuset tlf. 89 15 64 54

Rammer

Afdelingen består af et gammelt stuehus i to plan. Vi har syv værelser, to opholdsstuer med tv, fælles køkken/ opholdsrum, to badeværelser, et kontor samt en entre. Færgehuset har nogle hyggelige rammer, hvor de unge kan få en oplevelse af, at det er deres hjem. Uden for i den lille lukkede have er der bl.a. terrasse, frugttræer og bålplads. Dette er fortsat under udvikling afhængig af beboernes ønsker.

På fællesområdet har vi også adgang til bl.a. en fodboldbane, en legeplads med stor græsplæne, stort fliseområde hvor man kan cykle, køre mooncar eller wave boards og hoppe på trampoliner.

Pædagogisk tilgang

Grundliggende er den pædagogiske tilgang formet ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og neuropædagogik. Afdækning af de individuelle kognitive vanskeligheder, er udgangspunktet i den individuelle planlægning af behandlingsindsatsen. I afdækningen af den unges vanskeligheder og ressourcer benyttes blandt FKO (Faglig Kvalitets Oplysning).

Observationer af den unges udvikling noteres dagligt i dagbogssystemet Bosted/ Sensum. På baggrund af denne vidensopsamling og på baggrund af ungesamtaler tilrettelægges og justeres den pædagogiske indsats. Brugerinddragelse er højt prioriteret, alle behandlingsmødeoplæg gennemgås med den unge og dennes kommentarer medtages til mødet. Ud fra den enkelte unges individuelle udviklingsmål, tilrettelægges hverdag og fritid i fællesskab med den unge.

En del af vores unge er ikke en alderssvarende i kognitiv og følelsesmæssig udvikling. Deres vanskeligheder kan forårsage frustration, manglende overskud og overblik i sociale situationer. Personalet har derfor fokus på konflikthåndtering, herunder særlig personales egen kommunikation og rammesætning i forhold til de unge. Vi arbejder med rummelighed og dialogbaseret afdækning af de unges kompetencer i tillid til at en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang skaber den bedste udvikling.

Hver ung har en eller flere koordinerende pædagoger. Disse har ansvaret for kontakten til familien, sagsbehandler og anden offentlig myndighed. Den koordinerende pædagog administrere den unges tøjindkøb, udarbejder oplæg til behandlingsplansmøder og fungerer som tovholdere på alle forhold der har med den unge at gøre.

Struktur

Mange af de unges opvækst har været præget af usikkerhed og ustabilitet, derfor tilbyder vi en hverdag præget af en høj grad af struktur og forudsigelighed med tydelige, rummelige og omsorgsfulde voksne.

Hverdagen er tilrettelagt i faste rammer, så de unge oplever forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen. Der er faste tidspunkter for, hvornår de unge skal op, spise- og sengetider, elevmøder, bo-træning, oprydning på værelserne osv.

Hver ung har fastlagte botræning dvs. borddækning, madlavning, opvask og oprydning. Der er faste dage for værelsesrengøring og andre praktiske aktiviteter.

De unge er som udgangspunkt hjemme hos familien hver anden weekend – dette er dog lidt forskelligt fra ung til ung. De weekender, hvor de unge er på afdelingen, er der mulighed for at planlægge diverse aktiviteter. Nogle gange er det, de voksne, der beslutter om den enkelte unge skal med eller ej. Dette er for at sikre de unge får nogle oplevelser, som de ellers ville have fravalgt. Andre gange er op til de unge selv om de vil deltage eller ej. Ture og aktiviteter bliver planlagt og arrangeret ud fra elevernes ideer, interesser og ønsker.

Brugerinddragelse

Hver 14. dag afholdes elevmøder, hvor de unge har mulighed for at tage forskellige emner op. Ofte emner, hvor den enkelte unge har brug for støtte og hjælp til at fortælle de andre unge, hvis der er noget, de gerne vil, skal være anderledes. Det kunne f.eks. være, at en ung synes, at det er irriterende, når nogen spiller høj musik om morgenen. Her bliver der ofte løst op for nogle af de dagligdags irritationsmomenter, som i nogle tilfælde ellers kan ligge til grund for en konflikt. Samtidig er dette forummet, hvor de bliver hørt i forhold til regler, specielle arrangementer, ønsker om ture ud af huset, sommertur, ønsker til madplanen osv. I det hele taget lyttes der i dagligdagen til, hvad de unge har at sige.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Forældrene er, - uanset evner og ressourcer, de unges vigtigste netværk. Vi mener, at forældrene er vigtige medspillere for, at de unge ikke skal komme i en loyalitetskonflikt og dermed måske blive bremset i deres udvikling. Den koordinerende pædagog har ansvaret for, at forældrene inddrages i det omfang, det er muligt. Forældrene skal løbende orienteres om den unges dagligdag. Nogle forældre har behov for, at der ringes en gang om ugen, andre hver 14. dag osv. Det er individuelt fra familie til familie, hvor stort behovet er. Vi mener, at et positivt samarbejde omkring den unge, skaber de bedste udviklingsbetingelser.

Aktiviteter/ Fritid

Vi prioriterer, at de unge har et ungdomsliv og bl.a. kommer i ungdomsskole, når de har alderen og modenheden til det. Dette giver dem nogle muligheder for at lære at begå sig uden for institutionsmiljøet. Særligt populært er ungdomsklub, traktor,- og knallertkørekort.

Afdelingen deltager gerne i arrangementer med Børnehjælpsdagen. Her har vi bl.a. været med i et projekt omkring sundhed med fokus på kost, motion og livsstil. Det er en del af hverdagen.

Traditioner

Færgehuset er en afdeling med mange traditioner. Hvert år tager vi på sommertur i en uge fra mandag til fredag i løbet af sommerferien. Turene foregår i Danmark og de seneste år har destinationen være Samsø og Skagen. Her har vi været rundt for at se attraktioner, natur, stranden og opleve stemningen. Nogle ture er med overnatning i shelter eller telt med madlavning over bål og naturoplevelser.  

Afdelingen har tradition for at deltage i de fælles skiture til Hovden i Norge, som bliver arrangeret på tværs af institutionen. Senest var vi af sted i 2017. Der er ingen skitur i 2018.

Hvert år har vi julemik, vi får julemad, danser om juletræet, synger julesange, de unge får gaver. Vi er hvert år på en fælles juletur, hvor vi køber julegaver sammen og er ude at spise og har en hyggelig dag.

Fødselsdage bliver fejret efter individuelle ønsker, den seneste tid har det været populært blandt de ældre drenge at invitere en kammerat med ud og spise sammen med sin kontaktpædagog.

Vi har to fælles arrangementer for alle forældre til børn og unge på Mellerup Skolehjem. For de unge betyder det meget at kunne vise stedet frem for forældre, bedsteforældre og søskende.